رفتن به بالا
تلفن : 07152726387

تامین نیروی انسانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد


مشخصات پروژه


تاریخ شروع : 1399/07/01
تاریخ پایان : 1400/06/31
دسته بندی :
ویژگی ها : تامین نیروی انسانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
لینک :
توضیحات :

پروژه های مرتبط