رفتن به بالا
تلفن : 07152726387

احداث محل چاه و جاده دسترسی و خط لوله جریانی و تسهیلات سرچاهی موقعیت w027s میدان گازی هما


مشخصات پروژه


تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
دسته بندی : پروژه -
ویژگی ها :
لینک :
توضیحات :