رفتن به بالا
تلفن : 07152726387

احداث محل چاه و جاده دسترسی به موقعیت E097S میدان گازی هما


مشخصات پروژه


تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
دسته بندی : پروژه -
ویژگی ها : این پروژه شامل 300 هزار مترمکعب خاکبرداری ، 1500 مترمکعب بتن ریزی ، 5000 متر احداث خط لوله آبرسانی ، 300 متراحداث خط لوله آتش ، ایزولاسیون گودال گل و آب ، احداث استخر ذخیره آب به ظرفیت 800 مترمکعب ، احداث جاده دسترسی به طول یک کیلومتر
لینک : http://aic-co.ir/?p=529
توضیحات : محل اجرا: استان فارس مدت زمان اجرا: 6 ماه کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درصد پیشرفت :0 درصد