رفتن به بالا
تلفن : 07152726387

احداث ایستگاههای LBV&Reciver خط لوله 16 و 36 اینج NGL3200 جفیر به اهواز


مشخصات پروژه


تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
دسته بندی : پروژه -
ویژگی ها :
لینک :
توضیحات :